God

Gy, Vorst der Vorsten, die in t licht
Uw stoel op Serafsvleuglen sticht,
En wien de donderwolken dragen!
Zie, Vader, van Uw Oorlogswagen,
p t langgeschokte Nerland af,
En sterk den Koninklijken staf!
Verbrijzelt t woest en muitziek wrijten!
Staaf Nassaus zetel, sterk zijn band!
Bedaauw, besproei de Oranjeplant,
En vest den Throon op t diamant

(Oranje - Willem Bilderdyk - 1825)

Bij de gratie Gods is Beatrix onze koningin, hebben we een nieuw christelick liedt als nationale hymne en is God met ons bij iedere gulden die wij uitgeven en ontvangen. De geschiedenis van Oranje is doorspekt met geloof.

Daaraan worden we iedere zomer weer pijnlijk herinnerd als de Oranjemannen treiterend door de straten marcheren van de katholieke wijken in Belfast en Londonderry. De protestanten vieren met hun jaarlijkse parades, in zwart pak, met bolhoed en oranje sjerp, de onderwerping van het katholieke Ierland door Willem III en zijn huurlingenleger. Ook in Nederland leidde het optreden van de orangisten regelmatig tot rellen en opstanden. In 1784 verbood de Staten-Generaal daarom zelfs dat het dragen van oranje.

De intolerante vertoningen staat haaks op de missie van Willem de Zwijger. Zijn leven stond niet alleen in het teken van landjepik maar ook ten dienste van de godsdienstvrijheid. Logisch, want hij werd luthers opgevoed, maar moest omwille van de Oranje-erfenis katholiek worden. Na de dood van Anna van Buren hertrouwde hij, tegen de zin van de familie, met de lutherse Anna van Saksen. In de strijd tegen Alva koos hij vervolgens voor het protestantisme om zich uiteindelijk toch weer te bekeren tot het lutherisme.
...
Toen prinses Juliana tijdens het huwelijk van Maurits en Marilne de heilige hostie nuttigde handelde zij geheel in de geest van haar voorvaders. Onbewust maakte zij zo ook een beetje de weg vrij voor de hervormde Willem-Alexander om te kunnen trouwen met de katholieke Mxima.

Die daarna hun huwelijksreis in stijl kunnen doorbrengen met een bedevaart naar Orange.

28 mei is op de Heiligenkalender de dag van Sint Willem van Oranje

[vorige pagina] [beginscherm] [oranjelinks] [maximalinks]