Je Maintiendrai

‘Maar na regen komt altijd zonneschijn
Na die donkere tijd van willekeur,
van schande en terreur
zal er een dag van vreugde en van weerzien zijn.
Wij zijn trots en vol moed, 
want het volk van Neêrland houdt zich goed
Het kleine Holland weert zich dapper als een reus
‘t is Oranje, 't blijft Oranje is de leus
voor u, voor mij en voor “De Watergeus”.’
(cabaret De Watergeus op Radio Oranje 1943)

Je Mainteindray Chalons (ik zal Chalon handhaven) was de wapenspreuk van het Franse prinsdom Oranje, die als Je Mainteindray Nassau werd overgenomen door Willem de Zwijger. Tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikte koningin Wilhelmina het motto via Radio Oranje als aansporing om verzet te blijven plegen tegen de Nazi’s. Verzetsstrijders werden de Soldaten van Oranje. Toch vonden veel verzetsstrijders dat het koningshuis in ballingschap op de juiste plek zat; zij waren geen orangisten maar communisten. 

Ook de mythe van de Watergeuzen werd nieuw leven ingeblazen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Watergeuzen waren groepen vrijbuiters onder leiding van berooide edelen, die buitenlandse schepen kaapten en steden plunderden, als een soort marine voor Willem van Oranje. De geuzenvlag (ook wel prinsenvlag) was oranje-wit-blauw en stond model voor onze driekleur. 1 april (geen grap) 1572 veroverden de Watergeuzen Den Briel.

‘In naam van Oranje, doe open de poort! 
De watergeus ligt aan wal:
De vlootvoogd der Geuzen, hij maakt geen akkoord
Hij vordert Den Briel of uw val
Dit is het bevel van Lumey, op mijn eer
En burgers, hier baat nu geen tegenstad meer
De watergeus komt om Den Briel!’

(In naam van Oranje – Schooleman 1934)

Het was een van de eerste overwinningen op de Spanjaarden van Alva. De verovering wordt nog elk jaar gevierd met het opvoeren van een historisch schouwspel, waarvoor Brielle wordt overspoeld met toeristen. Maar de Watergeuzen waren ook berucht om hun antipapisme. De marteling en executie van negentien katholieke geestelijken (later als de Gorcumse martelaren heilig verklaard) is de bekendste, maar zeker niet de enige misdaad die op het conto van de Watergeuzen kan worden geschreven. Toen het allemaal uit de hand liep, distantieerde zelfs Willem de Zwijger zich van de geuzen. Maar geuzen bleef een erenaam.

Willem-Alexander blies het Je Maintiendrai nieuw leven in voor Oranje op Euro 2000: ‘Mocht het tenonder gaan dan toch graag met grandeur en vechtlust'.

Libertas Primitae (Eersteling der Vrijheid) is de wapenspreuk van Brielle (Den Briel)

[vorige pagina] [beginscherm] [oranjelinks] [maximalinks]