Universeel

Nederland is Oranje, maar de oorsprong daarvan ligt in Frankrijk.

Oranje (Orange) ligt in het zuidoosten van Frankrijk, zo’n twintig kilometer boven Avignon. De naam van het stadje komt van de Romeinse nederzetting Arausio, een Gallische God. Daar leden de Romeinen in 105 voor Christus één van de pijnlijkste nederlagen in hun krijgsgeschiedenis toen zij werden verjaagd door een verbond van de Germaanse Kimbren, Teutonen en Ambrones. Veldheer Gaius Marius kwam met een groot leger orde op zaken stellen en voor Arausio brak er een tijd van grote welvaart aan. De stad werd in de 5e eeuw door de Alamannen en Visogoten vernietigd, maar de rijke sporen van het Romeinse verleden kregen zij niet klein.

In Orange is van de band met Nederland niet veel te zien. In de heuvels zijn nog de grachten zichtbaar van het fort dat Maurits er voor de Oranjes liet bouwen. Louis XIV veroverde het prinsdom in 1660 en liet het slot afbreken. Toch duurde het nog tot 1713 tot het gebied officieel bij Frankrijk kwam. Sindsdien zijn de Oranje-Nassaus maar zelden in Orange geweest. Juliana was de laatste.

Orange is nu een marktstadje met een kleine 30000 inwoners. Er is wat glas– en conservenindustrie en er worden bezems gemaakt. Ook toerisme is belangrijk, want uit de uit de Romeinse tijd is veel bewaard gebleven. Er is een triomfboog van negentien meter hoog ter ere van Caesar, een standbeeld voor Augustus en een theater uit het begin van de jaartelling dat wordt beschouwd als een van de mooiste en best bewaarde uit de oudheid. Zomers worden er voorstellingen gegeven. Van een tempel en een stadion zijn alleen ruïnes over. 

Orange ligt ook buiten Frankrijk. Bijvoorbeeld een kleine 200 km van Sydney-Australië (leuk uitstapje voor onze olympiërs). En in de VS liggen zelfs een stuk of vijftien stadjes en dorpen die Orange heten. Meestal komt de naam van de daar gekweekte vruchten of de kleur van de grond.

Oranje Vrijstaat heeft zijn naam wel aan het Nederland koloniaal verleden te danken. De provincie in Zuid Afrika, heet sinds 1994 kortweg Vrystaat. De belangrijkste inkomstenbron is er mijnbouw (goud, uranium en diamanten). Toch is de naam Oranje er nog niet helemaal uitgewist, want er nog een dorpje Oranje (net als in twee andere provincies). Nu onderhoudt prinses Irene de oranjeband met Zuid Afrika. Zij heeft er in niemandsland een boerderij gekocht waar zij regelmatig bezinningscursussen organiseert.

De hoofdstad van Aruba en Sint-Eustatius is Oranjestad. Oranje is dus van alle windstreken.

prinses Christina woont sinds haar scheiding in 1996 met haar kinderen in de Verenigde Staten

[vorige pagina] [beginscherm] [oranjelinks] [maximalinks]