Wilhelmus

‘Wilhelmus van Nassauwe, en dan komt hier iets met bloed,
 die tekst, die kan ik niet onthouwen, die wijs gaat redelijk goed
 een-goed-volkslied, zonder franje, dat heb ik snel geleerd
 “wij ho-ou-ou-ou-den van Oranje”,
 klinkt wel goed, maar’t is verkeerd.’

(alternatieve Wilhelmus van Guido de Wijs - UN)

Het Wilhelmus oftewel ‘een nieuw christelick liedt, gemaect ter eeren des doorluchtigsten Heeren, Heere Wilhelm Prince van Oraengien, Grave van Nassou, Patris Patriae, mijnen G. Forsten ende Heeren’, is het Nederlandse volkslied. De tekst van het Wilhelmus is rond 1568 gedicht, waarschijnlijk door Philip van Marnix, Heer van Sint Aldegonde, en de secretaris van Willem van Oranje. Voor de melodie werd een bestaand Frans soldatenlied genomen, het Chanson de la ville de Chatres.

Het Wilhelmus heeft vijftien coupletten, waarvan meestal alleen de eerste en de zesde opgevoerd worden. De eerste letters van alle coupletten tezamen vormen de naam WILLEM VAN NASSOV. Volgens sommigen was het Wilhelmus bedoeld als een klaaglied en niet als lofdicht.

De Ministerraad besloot in 1932 dat bij alle officiële gelegenheden het Wilhelmus moest worden gespeeld. Tot dan was ‘Wien Neerlands Bloed’ het volkslied.

Het koningshuis staat ter discussie, maar over het volkslied wordt weinig gemopperd. Terwijl het toch nauwelijks een lied van het volk is…

Het Wilhelmus stond in het Geuzenliedboek van 1581. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de bundel illegaal herdrukt

extraatje (uit zozO): het Wilhelmus als ringtone op de GSM:

Nokia (tempo 80)
4D1 4G1 4G1 8A1 8B1 8C2 8A1 4B1 8A1 8B1 4C2 4B1 8A1 8G1 4A1 2.G1 8B1 8C2 2D2 4E2 2D2 4C2 4B1 8A1 8B1 4C2 4B1 4A1 4G1 2.A1 4D1 8G1 8#F1 8G1 8A1 4B1 2A1 4G1 4#F1 4D1 8E1 8#F1 4G1 4G1 4#F1 2.G1 

Ericsson
Gpp+Cpp+Cpp+dp+ep+fp+dp+Epp+dp+ep+Fpp+Epp+dp+cp+Dpp+C

Siemens
G2(1/8) P(1/8) C3(1/8) P(1/8) C3(1/8) P(1/8) D3(1/16) P(1/16) E3(1/16) P(1/16) F3(1/16) P(1/16) D3(1/16)
P(1/16) E3(1/8) P(1/8) D3(1/16) P(1/16) E3(1/16) P(1/16) F3(1/8) P(1/8) E3(1/8) P(1/8) D3(1/16) P(1/16) C3(1/16)
P(1/16) D3(1/8) P(1/8) C3(1/8)

[vorige pagina] [beginscherm] [oranjelinks] [maximalinks]