Zilvervloot

‘Heb je van de Zilveren Vloot wel gehoord, De Zilveren Vloot van Spanje?
Die had er veel Spaanse matten aan boord, En appeltjes van Oranje
Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein, zijn naam is klein
Zijn daden bennen groot, Zijn daden bennen groot
Die heeft gewonnen de Zilveren Vloot!
Die heeft gewonnen, gewonnen de Zilveren Vloot!’

(Triomfantelijk lied van de Zilvervloot, Viotta/Heije 1847)

De Spanjaarden organiseerden in de 16e en 17e eeuw ieder jaar een groot konvooi om goud, zilver en andere kostbaarheden te verschepen uit Zuid-Amerika naar Spanje. In 1626 maakte Piet Hein voor de West-Indische Compagnie een plan voor het onderscheppen van deze zilvervloot. Na twee gelukte kleinere zeeroven in 1627 in de Allerheiligenbaai maakte Piet Hein zich in 1628 onsterfelijk door de verovering van een zwaar bewaakt zilvertransport uit de Baai van Matanzas. De buit bedroeg zo’n twaalf miljoen gulden en de WIC keerde een recorddividend uit van 50%. Het zilver was dus een belangrijke bijdrage aan de Gouden Eeuw. Na dit succes werd Piet Hein aangesteld als hoofd van de Hollandse zeemacht, maar kort daarna sneuvelde hij voor de Belgische kust.

In 1702 kaapten de Nederlanders onder leiding van Philips van Almonde samen met de Britse vloot opnieuw een groot deel van de zilvervloot, toen vlak voor de Spaanse kust.

In de zeventiger jaren van de twintigste eeuw was er een revival van de Zilvervloot door de successen van Oranje op het voetbalveld. Helaas namen de spelers de tekst te letterlijk en genoegen met zilver tijdens de WK’s van 1974 en 1978. Nederland kreeg de reputatie van het beste team dat nog nooit gewonnen had. Zoetemelk won na vijf tweede plaatsen in diezelfde jaren zeventig in 1980 eindelijk de Tour de France. De voetballers moesten nog wachten tot het EK-88 tot dat ook zij eindelijk goud hadden.

In 2000 heropent Nederland het Olympisch Stadion waar in 1928 sportieve successen werden geboekt. Samen met de Zuidelijke Nederlanden wordt het EK-voetbal georganiseerd. En het VOC-schip Batavia wordt naar Australië gestuurd. Niets wordt aan het toeval overgelaten om van de zilvervloot nu eens een goudvloot te maken.

Willem-Alexander, beschermheer van het NOC*NSF en lid van het IOC wil het hele jaar feesten voor oranje. En wij ook!

De MS Oranje was bij de oplevering (1939) het snelste schip ter wereld; tijdens de Tweede Wereldoorlog deed het dienst als hospitaalschip

[vorige pagina] [beginscherm] [oranjelinks] [maximalinks]