over www.zoz.nl

www.zoz.nl is ontwikkeld en wordt onderhouden door zoz publicaties.

www.zoz.nl is gemaakt met MS Frontpage 2000.

Het overnemen van teksten uit deze website is toegestaan mits voorzien van een verwijzing naar www.zoz.nl.

U kunt adverteren op www.zoz.nl volgens het 'no cure-no pay'-principe.
Uw banner is dus gratis als de afgesproken respons niet wordt gehaald!

Meer info: post@zoz.nl